Serveis

Auditoria dels comptes anuals

La nostra principal activitat és la prestació de serveis d’auditoria de comptes anuals (obligatòria o voluntària) i serveis relacionats, tals com:

 • Treballs de revisió comptable
 • Verificació d’altres estats financers o documents comptables
 • Certificacions de fets concrets
 • Informes especials requerit per la Llei de Societats de Capital
 • Revisió i avaluació de controls interns
 • Due Diligence
 • Informes pericials, entre d’altres.

 

L’auditoria de comptes consisteix en la revisió i verificació de documents comptables amb la finalitat d’oferir seguretat i transparència en relació a la informació financera de l’entitat, i així optimitzar la pressa de decisions.

La nostra feina està enfocada a identificar les àrees de risc de l’entitat així com les seves fortaleses i debilitats en el seu sistemes de control intern, buscant una millora continua dels seus processos.

Oferim un tracte personalitzat, proper i directe amb els nostres clients, buscant sempre la qualitat i excel·lència del nostre treball per proporcionar un servei amb un valor afegit als nostres clients.

Alguns dels nostres clients

La experiència dels nostres professionals en diferents sectors permet proporcionar una visió concreta a cada entitat. Entre la varietat de sectors econòmics en els que operen els nostres clients destaquem els més representatius:

 • Hosteleria
 • Serveis
 • Industrial
 • Construcció i immobiliàries
 • Automoció
 • Cooperatives
 • Associacions
 • Agrícola

 

Els nostres clients són de característiques i dimensions diverses, entre les que es troben:

 • Empreses industrials, comercials i de serveis
 • Entitats sense ànim de lucre
 • Entitats públiques
 • Grups d’empreses
 • Petites i mitjanes empreses
 • Altres

 

Mantenim contactes professionals a nivell nacional i internacional, el que ens permet estar disposats a emprendre nous projectes, qualsevol que sigui el sector o activitat.

977 34 54 59
info@roigllevatauditoria.com
Plaça de la Llibertat, nº 17, 2n 2a, 43201 – Reus (Tarragona)

Avís legal | Política de cookies